Boekhoudkundige diensten

Bedrijfseconomische boekhouding

Om de rendabiliteit van uw bedrijf voldoende op peil te houden is een goede bedrijfseconomische boekhouding een zeer belangrijk instrument. Een goede bedrijfseconomische boekhouding is meer dan een verplichting alleen. Het geeft een duidelijk beeld van uw bedrijf aan eventuele toeleveranciers en financiële instellingen. Braeken Agri Service beschikt over een eenvoudig te hanteren boekhoudprogramma waarmee tussentijdse resultaten en prognoses kunnen gemaakt worden. Hierdoor kan u makkelijker op de markt inspelen en op zeer korte termijn de juiste beslissingen. Het geeft een duidelijk beeld van de bedrijfssituatie en is dé basis voor het nemen van correcte verantwoorde beslissingen.

De boekhoudmodule is geschikt voor:

 • melkvee
 • vleesvee
 • varkens
 • akkerbouw
 • tuinbouw
 • fruitteelt

Bedrijfseconomische boekhouding via Braeken Agri Service

Klik op de onderstaande afbeeldingen om een idee te krijgen van de mogelijkheden met onze boekhoudmodule.

 • Bruto opbrengsten en kosten

 • Kosten per koe

 • Kengetallen per koe

 • Totale voerkost

 • Titel 5

 • Resultaatrekening bieten

 • Financiële ratio

 • Resultaatrekening varkens

 • Kengetallen vleesvarkens

Administratie

Het wordt steeds moeilijker om uw bedrijf optimaal in orde te houden op gebied van allerlei administratieve aangiftes. Bij Braeken Agri Service kan u terecht voor de volledige administratie omtrent:

 • oppervlakte aangiftes,
 • VLM-aangiftes,
 • Vlif aanvragen,
 • VMM aangiftes,
 • breedte vergunningen en uitzonderlijk vervoer.
 • vrijstelling kilometerheffing
 • BTW klanten listing
 • ...

We trachten deze administratie op een neutrale manier te doen voor landbouwbedrijven zodanig dat de landbouwer zich zelf kan concentreren op het dagelijks beheer van zijn bedrijf. Eén van de belangrijkste doelstellingen die we hierbij nastreven is dat de administratie optimaal dient toegepast te zijn voor uw bedrijf.

Productierechten / betaalrechten

Regelmatig worden we gecontacteerd door mensen die stoppen met hun bedrijf en door mensen die willen groeien met hun bedrijf. Voor beide partijen zijn deze stappen niet eenvoudig, we trachten steeds te bemiddelen en een sfeer van vertrouwen te creëren zodat koper en verkoper op beide oren kunnen slapen. Indien u NER of betaalrechten zoekt aarzel dan niet om ons te contacteren.

Breedtevergunningen / Uitzonderlijk vervoer

Zorg dat je steeds veilig de weg op gaat en in orde bent met de breedtevergunningen voor je voertuigen. Wil je meer info omtrent de breedtevergunning / uitzonderlijk vervoer? Wil je meer info omtrent de verplichte signalisatie?

Aarzel niet ons te contacteren.