Compost

Soorten

Fertex - varkens compost Conform NFU 42001

TYPE

Organisch product verkregen door 1 uur opwarming ter verbetering van de grond. Enkel varkensmest wordt gebruikt.

GARANTIES

Parameters

Waarde

Droge materie

32%

Organisch gehalte

248 kg / ton

C/N

13

Stikstof totaal (N)

12,0 kg / ton

Fosfor anhydride (P2O5)

15,0 kg / ton

Kali (K2O)

5,0 kg / ton

Magnesium (MgO)

8,1 kg / ton

Natrium (Na2O)

1.3 kg / ton

Calcium (CaO)

16.4 kg / ton

Toegestaan in overeenstemming met het artikel 24(1) (f) van verordening du EC No 1069/2009

Volume

Soorten gewassen

7-10 ton / hectaar

granen

Agri-Storg compost Conform NFU 42001

TYPE

Organisch product verkregen door droging met bio warmte ter verbetering van de grond. Enkel kippen uitwerpselen en varkensmest worden gebruikt.

GARANTIES

Parameters Waarde
Droge materie 547 g MS / kg
Organisch percentage +/- 55%
Stikstof totaal (N) 20,0 kg / ton
Fosfor anhydride (P2O5) 20,0 kg / ton
Kali (K2O) 20,0 kg / ton

Toegestaan in overeenstemming met de sectie van de verordeningen (CE) N. EK-1774BE-0015-006

Volume Soorten gewassen
5 ton / hectaar granen

Gebruik

Dit product is enkel bestemd voor export en professioneel gebruik in de landbouw sector, dit in heel Europa.

De te gebruiken dosis moet bepaald worden aan de hand van een recente analyse zoals aangegeven op het bijgevoegde document 'mestafzetdocument' of de geldende wetgeving van het land waar de compost gebruikt wordt.

De geldigheid van bovenstaande gegegevens is gelijk aan die van de machtigingen: VLACO 3129621472, geldig tot 30 juni 2018.

?

Prijs of info aanvragen?