Enkele van onze projecten...

Hoevetoerisme te Bocholt


In dit project werd er zoveel mogelijk gestreefd naar het zo weinig mogelijk grond te onttrekken aan landbouw. Het gaat in dit geval over het hergebruik van de bedrijfsgebouwen. De recreatieve buitenruimtes blijven beperkt tot het erf en de aangrenzende weide nabij de gebouwen.

De bestaande accomodatie werd intussen reeds gemoderniseerd, met renovaties aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw.

Op termijn zal een gedeelte van een bestaande stalling verbouwd worden tot verblijf voor hoevetoerisme, waar rekening gehouden zal worden met de behoeften van mindervalide personen.

Melkveestal voor +/- 400 melkkoeien


De uitbreidingsmogelijkheden van dit melkveebedrijf zijn op de bestaande locatie beperkt omwille van de ligging nabij de dorpskern en de nabijheid van een habitatgebied.

Bovenstaande redenen waren de belangrijkste redenen om het bestaande bedrijf te verplaatsen naar een nieuwe locatie.

  • melkstaltype: verschillende melkrobots
  • jongveestal voor +/- 200 runderen
  • Loods / diverse sleufsilo's / mestopslag

Uitbreiding pluimveestal & (her-) bouwen van pluimveestal


Na een verwoestende brand was 1 van de 2 pluimveestallen helemaal vernield. Op deze plaats werd een nieuwe pluimveestal voor 44000 dieren voorzien. De bestaande, naastliggende stal werd uitgebreid tot 40000 dieren. Verder werd er een kleine loods en mestopslag bijgebouwd. De bestaande voederlokalen werden vernieuwd.

Bouwen van vleesveestal


Door de groeiende veestapel op het bedrijf wordt de huisvesting in de huidige situatie te beperkt. De eigenaar opteert ervoor om een nieuwe, moderne veestal op te richten en de best beschikbare technieken (BBT) toe te passen. Hierdoor zal het dierenwelzijn maximaal gerespecteerd worden.

Melkstal bij bestaande melkveestal


Door veroudering van de huidige melkstal en de lange melktijd werd de bestaande melkstal helemaal afgebroken. De koeien werden tijdens de werken gemolken in een noodmelkstal. Er werd een kleine uitbreiding gedaan omwille van het nieuwe melkstaltype. Het melkhuis werd eveneens uitgebreid omwille van de aankoop van een grotere koeltank.

  • Melkstaltype zij aan zij

Uitbreiding melkveestal


De bestaande stal had zijn voedergang aan de buitenzijde liggen waardoor de uitbreiding met ligboxen, roosters en 2 melkrobots er makkelijk op aangesloten kon worden.

  • voor +/- 125 runderen
  • melkstaltype: 2 melkrobots

Varkensstal voor 2880 varkens


Melkveestal voor +/- 200 melkkoeien


Door de instap van de zoon in het melkveebedrijf drong een uitbreiding zich op.

2 bestaande sleufsilo's maakten plaats voor de inplanting van een nieuwe melkveestal die zijdelings aangesloten werd op de reeds bestaande stal. Op deze manier is het doorschuiven van jongvee naar melkkoe naar de nieuwe stal minder ingrijpend. Achteraan op het terrein werd een nieuwe mestopslag, loods en sleufsilo's ingepland.

  • melkstaltype: zij aan zij

Pluimveestal voor 17200 moederdieren


  • Ammoniakemissiearm systeem: 4.4.2; systeem P4-2

Melkveestal voor +/- 150 runderen


Door uitbreiding van de veestapel drong een uitbreiding van het bedrijf zich op.

De bestaande rundveestal was reeds verouderd, waardoor er beslist werd om deze te slopen. De melkstal was in een eerdere fase reeds vernieuwd, waardoor er in deze fase enkel aandacht besteed werd aan de nieuwbouw van de rundveestal.

Melkveestal voor +/- 240 melkkoeien


De sleufsilo's en een gedeelte van de bestaande melkveestal werd afgebroken om plaats te maken voor de inplanting van een nieuwe melkveestal. De nieuw aan te leggen sleufsilo's werden achteraan op het terrein ingepland en werden op deze manier gegroepeerd bij enkele reeds aanwezige sleufsilo's.

  • melkstaltype: 2 melkrobots

Plaatsen van een elektriciteitscabine bij een melkveebedrijf


Als gevolg van de hoge elektriciteitsfacturen hebben de eigenaars van dit melkveebedrijf beslist om een elektriciteitscabine te plaatsen op eigen terrein.

Door de aanwezigheid van 4 meterkasten waren de kosten onoverzichtelijk en werd er 4x vastrecht, 4x verbruikskosten, diverse prijzen per kwh,.. betaald.

Door het plaatsen van een cabine zal er maar 1 aansluiting op dit adres aanwezig zijn én wordt er bespaard op kosten zoals vastrecht, 1 prijs voor de kwh.

In de toekomst is het de bedoeling dat dit bedrijf zelf elektriciteit opwekt dmv een pocket vergister, wkk of een andere energiebron.

Melkveestal tussen bestaande gebouwen


De melkstal werd gebouwd tussen 2 bestaande gebouwen met aansluitend de melkveestal waar ruimte is voor +- 160 runderen + extra strohok.

Melkstaltype: zij aan zij

Melkstal bij bestaande melkveestal


In een eerdere fase werd enkel de melkveestal gebouwd, aangezien de koeien in een andere melkstal nog gemolken konden worden. Door de uitbreiding van het vee en de lange melktijden werd er een aanvraag ingediend om de bestaande stal uit te breiden met een melkstal, wachtruimte en tanklokaal.

  • melkstaltype: zij aan zij

Jongveestal en sleufsilo's


De bestaande melkveestal werd in 2014 uitgebreid met een jongveestal voor +- 90 runderen. Achteraan in de jongveestal werd een standplaats voor de tractor en voedermengwagen voorzien.

In 2016 werden er ook 2 sleufsilo's voorzien voor de opslag van groenvoeders.